Mô tả vòi phun nước bồ công anh
Đài phun nước pha lê Dandelion Crystal
Sphere là một vòi hiệu ứng hình cầu.
Nó là một vòi kích thước lớn có mô hình nước điêu khắc và tuyệt vời như một quả cầu pha lê hiệu ứng hình cầu được tạo ra bởi nhiều đĩa nước